Hình ảnh: Lô xe hàng trăm chiếc ES 250 cập sảnh đại lý Lexus Thăng Long