Những chiếc Lexus RX 300 2020 đầu tiên đã về đại lý Lexus Thăng Long