Những thay đổi và nâng cấp giá trị trên Lexus RX 300 2020 tại thị trường Việt Nam